ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 
  รอดำเนินการ     รอดำเนินการ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565      
 
 
   


นิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ครั้งที่ 5/2564...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกิยรติแก่ข้าราชการผลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ...


นิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ครั้งที่ 5/2564...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกิยรติแก่ข้าราชการผลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ...

ลงพื้นที่มอบวัสดุในการซ่อมแซมบ้าน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อบต.คลองไก่เถื่อน...

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อบต.ซับมะกรูด ...

การเยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้...

รณรงค์ การใช้ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน...
 
 
 
หนอนกระทู้ระบาดเกษตรจังหวัดแนะนำกำจัดด้วยวิธีธรรมชาติ
ลาววิกฤต! เขื่อนแตก
ศูนย์ดำรงธรรม ให้ความช่วยเหลือประชาชน
หนุ่มสาวชาวสวน ต ซับมะกรูด
22 ก.พ. 2561 ข้มูลด้านงบประมาณ 61
27 ก.ย. 2566 รอดำเนินการ
25 ธ.ค. 2562 แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน
25 ธ.ค. 2562 แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน 2
25 ธ.ค. 2562 แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน 3
25 ธ.ค. 2562 แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน 4
25 ธ.ค. 2562 แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน 5
27 ก.ย. 2566 รอดำเนินการ
16 ส.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ครั้งที่ 5/2564
23 มี.ค. 2563 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรม...
3 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE ถนน...
20 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการเสริมผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้อง...
20 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE ถนน...
9 ส.ค. 2562 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Para Asphalt Concrete ที่ถนนเฉลิม...
9 ส.ค. 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Para Asphalt Concrete ถนนเทศบาลเลี่ย...
22 มี.ค. 2562 โครงการเสริมผิวจราจร Para Asphal Concrete ที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.13004 ถนนเทศบาลบ้า...
4 ม.ค. 2562 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ที่ถนนเทศบาล ส...
9 พ.ย. 2561 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้อ...
Loading...
 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 113326 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน