ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายสันติ ทรัพย์โสม ท้องถิ่นอำเภอคลองหาด
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว