ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ส.ค. 2564    ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ครั้งที่ 5/2564 330
  23 มี.ค. 2563    โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 273
  3 ก.พ. 2563    ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 4 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.13005 บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10 ถึงบ้านซับพลู หมู่ที่ 8 285
  20 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการเสริมผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.13009 หมู่ที่ 1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 2 ช่วง 252
  20 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาลเลี่ยงเมืองสายสหกรณ์ (ฝั่งตะวันตก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.13019 บ้านเกศแก้ว หมู่ที่ 4 ถึงบ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 13 264
  21 พ.ย. 2562    ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ที่ถนนเทศบาล สก.ถ.13001 บ้านโคกสนั่นพัฒนา หมู่ที่ 15 776
  27 มี.ค. 2561    ทดสอบ 205
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 98507 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน