ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ประกาศสอบราคากลาง

โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Para Asphalt Concrete ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา ถนนเทศบาล 28/1 บ้านทรัพย์นิยม หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหร
    รายละเอียดข่าว :

โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Para Asphalt Concrete ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา ถนนเทศบาล 28/1 บ้านทรัพย์นิยม หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-2-303, ทถ.-5-301

    เอกสารประกอบ : โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Para Asphalt Concrete ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา ถนนเทศบาล 28/1 บ้านทรัพย์นิยม หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหร
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 112255 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน