ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ประกาศสอบราคากลาง

โครงการเสริมผิวจราจร Para Asphal Concrete ที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.13004 ถนนเทศบาลบ้านซับพลู หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
    รายละเอียดข่าว :

โครงการเสริมผิวจราจร Para Asphal Concrete ที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.13004 ถนนเทศบาลบ้านซับพลู หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

    เอกสารประกอบ : โครงการเสริมผิวจราจร Para Asphal Concrete ที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.13004 ถนนเทศบาลบ้านซับพลู หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 98516 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน