ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 กฎหมาย

พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
    รายละเอียดข่าว :

พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

    เอกสารประกอบ : พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 91899 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน