ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 8 ก.ค. 2562

หนอนกระทู้ระบาดเ...

(ผู้ชม 299 คน)

วันที่ 25 ก.ค. 2561

ลาววิกฤต! เขื่อนแต...

(ผู้ชม 286 คน)

วันที่ 25 ก.ค. 2561

แนวทางช่วยเหลือป...

(ผู้ชม 303 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน ต ซ...

(ผู้ชม 289 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน ต ไ...

(ผู้ชม 289 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน อบ...

(ผู้ชม 304 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน ต เ...

(ผู้ชม 290 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน ต ไ...

(ผู้ชม 302 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน ต ค...

(ผู้ชม 322 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน ตำ...

(ผู้ชม 294 คน)

วันที่ 23 มี.ค. 2561

การแข่งขันการจัด...

(ผู้ชม 278 คน)

วันที่ 23 มี.ค. 2561

กีฬาเทศบาล

(ผู้ชม 288 คน)

วันที่ 22 ก.พ. 2561

ตรวจเยียมศูนย์พั...

(ผู้ชม 288 คน)

วันที่ 22 ก.พ. 2561

ขบวนอำเภอคลองหาด ...

(ผู้ชม 472 คน)

No results found

เลื่อนลง