ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ถนนสวย บ้านป่าตะแบก หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.นิติศาสตร์ นิติศาสตร์โยธิน ท้องถิ่นอำเภอคลองหาด และ นายวงศ์เดือน ฟองสมุทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ถนนสวย สาย 3395 บ้านป่าตะแบก หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว