ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ในวันอาทิตที่ 18 มีนาคม 2561 ดร.นิติศาสตร์ นิติศาสตร์โยธิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในพื้นที่อำเภอคลองหาด จัดนิทรรศการ


ในวันอาทิตที่ 18 มีนาคม 2561 ดร.นิติศาสตร์ นิติศาสตร์โยธิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในพื้นที่อำเภอคลองหาด จัดนิทรรศการ "อปท.จัดการขยถูกวิธี ตามวิถีชุมชน ส่งเสริมคนให้มีการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยว" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย