ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 
  แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน     แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน 2     แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน 3      
 
 
   


ลงพื้นที่มอบวัสดุในการซ่อมแซมบ้าน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อบต.คลองไก่เถื่อน...

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อบต.ซับมะกรูด ...

การเยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้...

รณรงค์ การใช้ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน...


ลงพื้นที่มอบวัสดุในการซ่อมแซมบ้าน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อบต.คลองไก่เถื่อน...

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อบต.ซับมะกรูด ...

การเยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้...

รณรงค์ การใช้ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน...

ถนนสวย บ้านป่าตะแบก หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว...

ในวันอาทิตที่ 18 มีนาคม 2561 ดร.นิติศาสตร์ นิติศาสตร์โยธิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในพื้นที่อำเภอคลองหาด จัดนิทรรศการ ...

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. ดร.นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้ตรวจติดตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร...

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้ตรวจติดตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม05 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก...
 
 
 
หนอนกระทู้ระบาดเกษตรจังหวัดแนะนำกำจัดด้วยวิธีธรรมชาติ
ลาววิกฤต! เขื่อนแตก น้ำทะลักท่วมบ้านเรือน ปชช.กว่า 6 พันคนไร้ที่อยู่ ปีนหลังคาหนีตาย
แนวทางช่วยเหลือประชาชน
หนุ่มสาวชาวสวน ต ซับมะกรูด
22 ก.พ. 2561 ข้มูลด้านงบประมาณ 61
27 มี.ค. 2561 ทดสอบ
25 ธ.ค. 2562 แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน
25 ธ.ค. 2562 แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน 2
25 ธ.ค. 2562 แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน 3
25 ธ.ค. 2562 แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน 4
25 ธ.ค. 2562 แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน 5
27 มี.ค. 2561 ทดสอบ
27 มี.ค. 2561 ทดสอบ
27 มี.ค. 2561 ทดสอบ
27 มี.ค. 2561 ทดสอบ
Loading...
 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 10563 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน